Centrum badawczo-rozwojowe jest kierowane przez doświadczonych technologów, którzy na co dzień są pracownikami naukowymi wyższych uczelni w Polsce lub ściśle z nimi współpracują. Grupę naukową tworzą dwa zespoły badawcze, które zajmują się m.in. metodami pozyskiwania nowych surowców oraz opracowywaniem receptur nowych produktów. Firma stale prowadzi badania biotechnologiczne nad nowymi surowcami pozyskiwanymi naturalnie z roślin, które służą jako składniki do wyrobu produktów konsumenckich.

ekologiczne środki czystości OnlyEco Labolatorium Naturella

Przykładem tej działalności jest unikalna na skalę światową biosurfaktyna z rzepaku. W tej chwili nikt inny nie wykorzystuje biosurfaktantów z rzepaku.